Home Tags ข้าวหอมมะลิ

Tag: ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ 10 สายพันธุ์พื้นเมือง คุณภาพเยี่ยม ของดีของไทย

ข้าวพื้นเมือง คือต้นกำหนดของ ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในแต่ละพื้นที่ มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง ทนต่อโรคและแมลงตามธรรมชาติ โดยแต่ละพันธุ์สามารถปลูกได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่น ข้าวไร่ ข้าวนาน้ำฝน ข้าวนาชลประทาน เป็นต้น การปลูกข้าวพื้นเมืองสามารถปลูกได้ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยสูง ในขณะที่ยังให้ผลผลิตในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยพบว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปหลายเท่า

บทความล่าสุด

รายการเเนะนำ