สมัครสมาชิกเพื่อดูราคาข้าวสาร | เข้าสู่ระบบ

Home Tags ข้าวหอมมะลิ

Tag: ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ 10 สายพันธุ์พื้นเมือง คุณภาพเยี่ยม ของดีของไทย

0
ข้าวพื้นเมือง คือต้นกำหนดของ ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในแต่ละพื้นที่ มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง ทนต่อโรคและแมลงตามธรรมชาติ โดยแต่ละพันธุ์สามารถปลูกได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่น ข้าวไร่ ข้าวนาน้ำฝน ข้าวนาชลประทาน เป็นต้น การปลูกข้าวพื้นเมืองสามารถปลูกได้ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยสูง ในขณะที่ยังให้ผลผลิตในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยพบว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปหลายเท่า รู้หรือไม่ ข้าวหอมมะลิ คือสายพันธุ์ที่ถูกนำมาดัดแปลง พัฒนามากที่สุด ในปัจจุบันข้าวหอมมะลิที่วางขายอยู่ในตลาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นข้าวที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วทั้งสิ้น ซึ่งการพัฒนาสายพันธุ์มีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้าวให้ดีขึ้น มีผลผลิตมากขึ้น โดยต้นกำเนิดของข้าวเหล่านั้นล้วนได้มาจากการนำข้าวพันธุ์พื้นเมืองมาผสมระหว่างกันหรือนำข้าวนั้นไปผ่านกระบวนการบางอย่างเพื่อให้เกิดการกลายพันธุ์จนเป็นข้าวพันธุ์ใหม่ขึ้นมา ทุกวันนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบได้ทำการเก็บรวบรวมข้าวพันธุ์พื้นเมืองเอาไว้และส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองมากขึ้นเพื่อไม่ให้สูญหายไป LINE : @U-RICEสอบถาม...