Home Tags สายพันธุ์

Tag: สายพันธุ์

ข้าวเหนียว 10 สายพันธุ์พื้นเมือง คุณภาพเยี่ยม ของดีของไทย

ข้าวเหนียว จัดเป็นข้าวที่คนไทยนิยมบริโภครองลงมาจากข้าวจ้าว นิยมปลูกทางภาคเหนือและภาคอีสาน ด้วยลักษณะพิเศษของเมล็ดข้าวเมื่อหุงสุกแล้วจะมีความเหนียวติดกันเหมือนกาว มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ มีความนุ่ม เคี้ยวหนึบ นิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารคาวหรือนำมาทำขนมไทยได้หลายชนิด ข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ทั้งข้าวขาวและข้าวสีซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในบ้านเรามีมากมายหลายร้อยชนิด บางสายพันธุ์ยังมีปลูกกันอยู่แต่บางสายพันธุ์แทบจะหาไม่ได้แล้ว ซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมให้อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองกันมากขึ้น 10...

ข้าวหอมมะลิ 10 สายพันธุ์พื้นเมือง คุณภาพเยี่ยม ของดีของไทย

ข้าวพื้นเมือง คือต้นกำหนดของ ข้าวหอมมะลิ เป็นข้าวสายพันธุ์บริสุทธิ์ที่เหมาะสมกับการปลูกในแต่ละพื้นที่ มีความทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง ทนต่อโรคและแมลงตามธรรมชาติ โดยแต่ละพันธุ์สามารถปลูกได้ดีในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเช่น ข้าวไร่ ข้าวนาน้ำฝน ข้าวนาชลประทาน เป็นต้น การปลูกข้าวพื้นเมืองสามารถปลูกได้ด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ ทำให้ผลผลิตที่ได้มีความปลอดภัยสูง ในขณะที่ยังให้ผลผลิตในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีการศึกษาวิจัยพบว่าพันธุ์ข้าวพื้นเมืองนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าพันธุ์ข้าวทั่วไปหลายเท่า

บทความล่าสุด

รายการเเนะนำ