สมัครสมาชิกเพื่อดูราคาข้าวสาร | เข้าสู่ระบบ

ข้าวเพื่อสุขภาพ

"ข้ า ว ก ล้ อ ง ห อ ม ม ะ ลิ แ ท้ "

คัดพิเศษ อย่างดี จากสุรินทร์ ตรา ป ร ะ ช า


สีสดๆจากท้องนา สีน้ำตาลอมเขียว กลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิจากธรรมชาติ อุดมไปด้วยไฟเบอร์เหนียวนุ่ม ละมุนลิ้น

ช่วยบำรุงระบบเลือด ป้องกันโรคหัวใจ แคลอรี่ต่ำ

ขนาดบรรจุ : 25 กก. / 5 กก.

"ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ แ ด ง แ ท้ "

คัดพิเศษ อย่างดี จากสุรินทร์ ตรา ป ร ะ ช า


เมล็ดสีแดง ยาว สวย มีกลิ่นหอม หุงแล้วเหนียวนุ่ม ทานอร่อย

ขนาดบรรจุ : 25 กก..

" ข้ า ว ไ ร ซ์ เ บ อ ร์ รี่ "

ตรา ช้ า ง ส ย า ม


ข้าวสำหรับคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพ

สีสดๆจากท้องนา อุดมไปด้วยไฟเบอร์ สีเข้มเกือบดำ กลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิจากธรรมชาติ เหนียวนุ่ม ละมุนลิ้น

ช่วยบำรุงระบบเลือด ป้องกันโรคหัวใจ แคลอรี่ต่ำ

ขนาดบรรจุ : 1 กก. ต่อถุง ( 24 ถุง / 1 กล่อง)/ 25 กก.