ข้าวหอมมะลิใหม่ / เก่า 1 ปี / เก่า 2 ปี

" กิ เ ล น ท อ ง " ขายดีมาก!

ข้าวหอมมะลิเชียงรายอย่างดี คัดพิเศษเกรดส่งออก


ข้าวชั้นดีจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเยี่ยม เมล็ดข้าวยาว ขาว เรียว สะอาด หอมฟุ้ง นิ่มนวล อร่อยมาก

จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น "ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด"

เหมาะสำหรับ : หุงทานในครัวเรือน หรือ หุงขายสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก./ 5 กก.

" ส้ ม โ อ "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก./ 5 กก.

" น ก อิ น ท รี ย์ "

ข้าวหอมมะลิมุกดาหารคัดพิเศษ


เมล็ดข้าวสวย สะอาด หุงขึ้นหม้อ เรียงตัวเป็นเม็ด ฟูได้ปริมาณ

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวถ้วยนึ่ง ทำข้าวหมก ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวผัด ข้าวราดแกง หรือ หุงทานเองที่บ้าน

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ป ร ะ ช า "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


คุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิเกรดดีที่สุดที่ขายตามห้าง

เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด หุงขึ้นหม้อ เป็นเม็ด ฟูได้ปริมาณ

ขึ้นชื่อว่าเป็น "ข้าวที่ร้านอาหารไว้วางใจ"

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" มั ง คุ ด "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


ข้าวหอมมะลิอย่างดี เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด อร่อย หุงขึ้นหม้อ ได้ปริมาณ

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวถ้วยนึ่ง ทำข้าวหมก ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวผัด ข้าวราดแกง หรือ หุงทานเองที่บ้าน

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" พ่ อ ค รั ว "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


หุงขึ้นหม้อได้ปริมาณ เมล็ดข้าวโต ยาว ขาว สวยใส เป็นมัน หอม นุ่ม

เรียกได้ว่าเป็น "ข้าวอเนกประสงค์" เลยทีเดียว

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก.

" ศ รี ส ย า ม "

ข้าวหอมมะลิศรีสะเกษอย่างดี


เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด เป็นมัน อร่อย น่ารับประทาน ราคาย่อมเยาว์

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" สิ ง ห์ โ ต คู่ "

ข้าวหอมมะลิอุบล กข23 อย่างดี


เมล็ดข้าวโต ยาว ขาว สวยใส เป็นมัน หอม นุ่ม

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ป ทุ ม ป ร ะ ช า " ขายดีมาก!

ข้าวหอมปทุมธานีอย่างดี


เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด

หอม มียาง นุ่ม ละมุน น่ารับประทาน

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก./ 5 กก.

ข้าวหอม " มี ดี " ขายดี!

เมล็ดข้าวโต ขัดเงา สวยใส สะอาด

ถูกและดี สมชื่อ “มีดี”

หุงขึ้นหม้อ เป็นเม็ด ฟูได้ปริมาณ

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวผัด ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก.

ข้าวหอมมะลิหัก

" ห ยี่ จ๊ อ หอม ม ะ ลิ " ตรา ป ร ะ ช า

คัดพิเศษ อย่างดี จากสุรินทร์

เมล็ดข้าวหัก ท่อนใหญ่ ขาว สวย สะอาด นุ่ม น่ารับประทาน เหมาะสำหรับ ทำโจ๊ก ข้าวต้ม

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

ปลายหอมมะลิเชียงรายคัดพิเศษ อย่างดี ตรา กิเลนทอง


สวย สะอาด อร่อย หอมฉุย นุ่ม ละมุน เหมาะสำหรับ ทำโจ๊ก ข้าวต้ม

ขนาดบรรจุ : 48 กก.