ข้าวหอมมะลิใหม่/ เก่า 1 ปี / เก่า 2 ปี

" กิ เ ล น ท อ ง " ขายดีมาก!

ข้าวหอมมะลิเชียงรายอย่างดี คัดพิเศษเกรดส่งออก


ข้าวชั้นดีจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเยี่ยม เมล็ดข้าวยาว ขาว เรียว สะอาด หอมฟุ้ง นิ่มนวล อร่อยมาก

จนได้ขึ้นชื่อว่าเป็น "ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด"

เหมาะสำหรับ : หุงทานในครัวเรือน หรือ หุงขายสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก./ 5 กก.

" ส้ ม โ อ "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก./ 5 กก.

" น ก อิ น ท รี ย์ "

ข้าวหอมมะลิมุกดาหารคัดพิเศษ


เมล็ดข้าวสวย สะอาด หุงขึ้นหม้อ เรียงตัวเป็นเม็ด ฟูได้ปริมาณ

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวถ้วยนึ่ง ทำข้าวหมก ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวผัด ข้าวราดแกง หรือ หุงทานเองที่บ้าน

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ป ร ะ ช า "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


คุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิเกรดดีที่สุดที่ขายตามห้าง

เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด หุงขึ้นหม้อ เป็นเม็ด ฟูได้ปริมาณ

ขึ้นชื่อว่าเป็น "ข้าวที่ร้านอาหารไว้วางใจ"

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" มั ง คุ ด "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


ข้าวหอมมะลิอย่างดี เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด อร่อย หุงขึ้นหม้อ ได้ปริมาณ

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวถ้วยนึ่ง ทำข้าวหมก ข้าวมันไก่ ข้าวขาหมู ข้าวผัด ข้าวราดแกง หรือ หุงทานเองที่บ้าน

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" พ่ อ ค รั ว "

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อย่างดี


หุงขึ้นหม้อได้ปริมาณ เมล็ดข้าวโต ยาว ขาว สวยใส เป็นมัน หอม นุ่ม

เรียกได้ว่าเป็น "ข้าวอเนกประสงค์" เลยทีเดียว

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก.

" ศ รี ส ย า ม "

ข้าวหอมมะลิศรีสะเกษอย่างดี


เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด เป็นมัน อร่อย น่ารับประทาน ราคาย่อมเยาว์

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" สิ ง ห์ โ ต คู่ "

ข้าวหอมมะลิอุบล กข23 อย่างดี


เมล็ดข้าวโต ยาว ขาว สวยใส เป็นมัน หอม นุ่ม

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ป ทุ ม ป ร ะ ช า " ขายดีมาก!

ข้าวหอมปทุมธานีอย่างดี


เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด

หอม มียาง นุ่ม ละมุน น่ารับประทาน

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก./ 5 กก.

ข้าวหอม " มี ดี " ขายดี!

เมล็ดข้าวโต ขัดเงา สวยใส สะอาด

ถูกและดี สมชื่อ “มีดี”

หุงขึ้นหม้อ เป็นเม็ด ฟูได้ปริมาณ

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวผัด ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก.

ข้าวหอมมะลิหัก

" ห ยี่ จ๊ อ หอม ม ะ ลิ " ตรา ป ร ะ ช า

คัดพิเศษ อย่างดี จากสุรินทร์

เมล็ดข้าวหัก ท่อนใหญ่ ขาว สวย สะอาด นุ่ม น่ารับประทาน เหมาะสำหรับ ทำโจ๊ก ข้าวต้ม

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ป ล า ย ห อ ม ม ะ ลิ " ตรา กิ เ ล น ท อ ง

คัดพิเศษ เกรดส่งออก อย่างดี จากเชียงราย


สวย สะอาด อร่อย หอมฉุย นุ่ม ละมุน เหมาะสำหรับ ทำโจ๊ก ข้าวต้ม

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

ข้าวเพื่อสุขภาพ

"ข้ า ว ก ล้ อ ง ห อ ม ม ะ ลิ แ ท้ "

คัดพิเศษ อย่างดี จากสุรินทร์ ตรา ป ร ะ ช า


สีสดๆจากท้องนา สีน้ำตาลอมเขียว กลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิจากธรรมชาติ อุดมไปด้วยไฟเบอร์เหนียวนุ่ม ละมุนลิ้น

ช่วยบำรุงระบบเลือด ป้องกันโรคหัวใจ แคลอรี่ต่ำ

ขนาดบรรจุ : 25 กก. / 5 กก.

"ข้ า ว ห อ ม ม ะ ลิ แ ด ง แ ท้ "

คัดพิเศษ อย่างดี จากสุรินทร์ ตรา ป ร ะ ช า


เมล็ดสีแดง ยาว สวย มีกลิ่นหอม หุงแล้วเหนียวนุ่ม ทานอร่อย

ขนาดบรรจุ : 25 กก..

" ข้ า ว ไ ร ซ์ เ บ อ ร์ รี่ "

ตรา ช้ า ง ส ย า ม


ข้าวสำหรับคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพ

สีสดๆจากท้องนา อุดมไปด้วยไฟเบอร์ สีเข้มเกือบดำ กลิ่นหอมเหมือนดอกมะลิจากธรรมชาติ เหนียวนุ่ม ละมุนลิ้น

ช่วยบำรุงระบบเลือด ป้องกันโรคหัวใจ แคลอรี่ต่ำ

ขนาดบรรจุ : 1 กก. ต่อถุง ( 24 ถุง / 1 กล่อง)/ 25 กก.

ข้าวเหนียวใหม่ / เก่า

" งู เ พ ช ร "

ข้าวเหนียวหอมเขี้ยวงู


จากจังหวัดเชียงราย คัดพิเศษ เกรดดีที่สุด เมล็ดข้าวขาว สวย สะอาด หอมอร่อย

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวเหนียวมูน บ๊ะจ่าง

ขนาดบรรจุ : 49 กก.

" ลิ้ น จี่ แ ด ง "

ข้าวเหนียวหอม กข.6 อย่างดี


จากอุดรธานี แหล่งปลูกข้าวเหนียวที่ดีที่สุดในประเทศไทย เมล็ดข้าวขาว สวย สะอาด หอมอร่อย

เหมาะสำหรับ : ทำขนม หรือทานคู่กับหมูย่าง ไก่ย่าง ส้มตำ

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" บั ว แ ด ง "

ข้าวเหนียวหอม กข.6 อย่างดี


จากอุดรธานี แหล่งปลูกข้าวเหนียวที่ดีที่สุดในประเทศไทย เมล็ดข้าวขาว สวย สะอาด หอมอร่อย

เหมาะสำหรับ : ทำขนม หรือทานคู่กับหมูย่าง ไก่ย่าง ส้มตำ

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ส า ลี่ "

ข้าวเหนียวหอม อย่างดี


จากอุดรธานี เมล็ดข้าวขาว สวย สะอาด นึ่งแล้วนิ่ม หอม อร่อย ราคาย่อมเยาว์

เหมาะสำหรับ : ทานคู่กับหมูย่าง ไก่ย่าง ส้มตำ

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ช้ า ง ม ง กุ ฎ "

ข้าวเหนียวหอม อย่างดี


จากอุดรธานี เมล็ดข้าวขาว สวย สะอาด นึ่งแล้วนิ่ม หอม อร่อย ราคาย่อมเยาว์

เหมาะสำหรับ : ทานคู่กับหมูย่าง ไก่ย่าง ส้มตำ

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก.

" ป ร ะ ช า "

ข้าวเหนียวดำใหม่อย่างดี


เมล็ดข้าวดำขลับ สีออกไหม้นิดๆ เงา ยาว เรียว นึ่งเสร็จแล้วเรียงตัวสวยงาม กลิ่นหอม สัมผัสเหนียวนุ่ม ทานแล้วละมุนลิ้น เรียกได้ว่าเป็น สุดยอดอาหาร (Super food) ตัวจริง

เหมาะสำหรับ : ทำขายโดยผสมนึ่งกับข้าวเหนียวขาว หรือ นึ่งทานกับข้าวกล้อง หรือ ทำขนมไทย

ขนาดบรรจุ : 25 กก./ 5 กก.

ข้าวขาว 100% 5%

" มั ง ก ร คู่ ลู กโ ล ก "

ข้าวเก่านาปีพิจิตร คัดพิเศษ


สำหรับผู้ที่ต้องการ “สิ่งที่ดีที่สุด” เมล็ดข้าวยาว สวย เป็นมัน หุงขึ้นหม้อ ได้ปริมาณ เย็นแล้วนุ่มนวล

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวแกง ข้าวขาหมู ข้าวนึ่ง หุงทานเองที่บ้าน หรือซื้อเพื่อเป็น ข้าวบริจาค

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก./ 5 กก.

" ก ล้ ว ย ไ ม้ "

ข้าวเก่าเหลืองอ่อนโคราช คัดพิเศษ

เมล็ดข้าวยาว สวย หุงขึ้นหม้อได้ปริมาณ เย็นแล้วไม่แข็ง

เหมาะสำหรับ : คนชอบทานข้าวขาวแต่ก็ต้องการความนุ่มนวลด้วย

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ลำ ไ ย "

ข้าวเก่าเหลืองอ่อนโคราช คัดพิเศษ


หุงขึ้นหม้อ เคี่ยว เป็นตัว ได้ปริมาณ เย็นแล้วไม่แข็ง

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ด อ ก บั ว ( ม่ ว ง ) "

ข้าวเก่านครสวรรค์


เมล็ดข้าวยาว สวย เป็นมัน เคี่ยว หุงขึ้นหม้อ ได้ปริมาณ

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ไ ก่ คู่ "

ข้าวเก่าพันธุ์เหลือง11 คัดพิเศษ


เมล็ดยาว สวย สะอาด หุงขึ้นหม้อ เคี่ยว ได้ปริมาณ

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ร่ ม "

ข้าวเก่านาปีนครสวรรค์


ข้าวจากแหล่งปลูกข้าวสารที่ดีที่สุดในประเทศ คัดเมล็ดอย่างดี ยาว สวย สะอาด หุงแล้วฟู ขึ้นหม้อ

ได้ปริมาณ เคี่ยว คุ้มค่าคุ้มราคา

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวแกง ข้าวผัด อาหารตามสั่ง หรือหุงทานเองที่บ้าน

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ร ถ ถั ง "

ข้าวเก่านาปีนครสวรรค์


ข้าวอย่างดี หุงขึ้นหม้อ เคี่ยว ได้ปริมาณ

ขนาดบรรจุ 48 กก.

" เ สื อ "

ข้าวเก่าเสาไห้สระบุรี


พันธุ์ข้าวชั้นเยี่ยมที่ทุกคนคุ้นเคย หุงขึ้นหม้อ เคี่ยว เป็นตัว ได้ปริมาณ

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวแกง ข้าวขาหมู ข้าวนึ่ง หรือหุงทานเองที่บ้าน

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ไ ฮ คิ ว - เ ซ ฟ "

ข้าวเก่านาปีเสาไห้สระบุรี อย่างดี


เมล็ดสวย สะอาด รับประกันความเคี่ยว หุงขึ้นหม้อ เป็นตัว ราคาสุดคุ้มเหมาะสำหรับ ทำข้าวแกง ข้าวขาหมู ข้าวนึ่ง หรือหุงทานเองที่บ้าน

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก.

" พ ลุ "

ข้าวเก่านาปีพิจิตร


สะอาด เคี่ยว หุงขึ้นหม้อ เป็นตัว

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" เ ร น โ บ ว์ "

ข้าวเก่านครสวรรค์


หุงขึ้นหม้อ เย็นแล้วไม่แข็ง ราคาย่อมเยาว์ คุ้มค่าทั้งถุง รับประกันด้วยยอดขาย

เหมาะสำหรับ : ทำข้าวราดต่างๆ ข้าวผัด อาหารตามสั่ง หรือ ซื้อเพื่อเป็นข้าวบริจาค

ขนาดบรรจุ : 48 กก./ 15 กก. / 5 กก

" ดี๊ ดี "

ข้าวขาวตาแห้งกลางปี


ข้าวพันธุ์พื้นเมืองชั้นเยี่ยม เมล็ดขาวยาว หุงแล้วนุ่มนวล

ขนาดบรรจุ : 48 กก.

" ถู ก + ดี "

ข้าวสาร15% กลางปี


เมล็ดสวย ขาว เกินราคา หุงขึ้นหม้อ

"ทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่า คุ้มราคา"

ขนาดบรรจุ : 48 กก.