ข้าวนึ่งใช้ “ข้าว” อะไรดี?

ข้าวหอมมะลิ เชียงราย เก่า คัดพิเศษเกรดส่งออก ตรา กิเลนทอง

ข้าวหอมมะลิเชียงราย-ตรา-กิเลนทอง-48-15-5-610-1

ข้าวชั้นดีจากแหล่งเพาะปลูกชั้นเยี่ยม เมล็ดข้าวยาว ขาว เรียว สะอาด หอมฟุ้ง นิ่มนวล อร่อยมาก 

เป็น “ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุด”

.

ข้าวหอมมะลิ สุรินทร์ เก่าอย่างดี ตรา ประชา

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์-ตรา-ประชา-610-1

คุณภาพเทียบเท่าข้าวหอมมะลิเกรดดีที่สุดที่ขายตามห้าง 

เมล็ดข้าวยาว ขาว สวย สะอาด หุงขึ้นหม้อ เป็นเม็ด ฟูได้ปริมาณ 

เป็น “ข้าวที่ร้านอาหารไว้วางใจ”