การยกเลิกการเชื่อมต่อ Facebook

1. เข้าไปที่โปรไฟล์ดังภาพ
2. ให้ทำการเลือกเป็น Unlink account form facebook

เมื่อคลิกแล้ว ก็จะสิ้นสุดการเชื่อมต่อกลับระบบ Facebook Login ทันที